AKO SA K NÁM DOSTANETE

Messalina Club sa nachádza priamo v Sade Janka Kráľa v Bratislave, nie na Viedenskej ceste č. 1. V Sade Janka Kráľa sme asi 200 m od Nového Mosta (mosta SNP). Pri použití navigácie môžete použiť tieto GPS súradnice :

N 48.13549°
E 17.10625°

Salón je prístupný z viacerých strán.

 • 1. Automobilom :
  a) z Viedenskej cesty, spod Nového mosta. Môžete odparkovať aj na Viedenskej ceste a prejsť cca 200 m k nám.
  b) Môžete odparkovať aj pri Auparku a prejsť sa cca 150 m k nám. Taktiež môžete odparkovať aj na čerpacej stanici ÖMW, ktorá sa nachádza tesne pri Auparku.
 • 2. Mestskou dopravou : z autobusových zástaviek pod Novým mostom na Bratislavskej i Petržalskej strane, na Novom moste a v Auparku. Prechod z Auparku je možný jedine cez Sad Janka Kráľa, čo je blízko.
 • 3. Osviežujúcou, krátkou prechádzkou (cca 400 m): z ľavého brehu Dunaja na Bratislavskej strane, cez Nový most s výhľadom na panorámu Bratislavy a Dunaja, ktorú uprednostňujú mnohí naši zákazníci, lebo výhodne nadväzuje na mestskú dopravu pod Novým mostom na Bratislavskej strane (električky, autobusy).
 • 4. Akoukoľvek taxislužbou : tá Vás veľmi rada k nám dopraví.

Salón ľahko nájdete. Zvonku je osvetlený červenými neónmi na atike budovy a nachádza sa vnútri parku takmer tesne pri výškovej budove AUPARK TOWER 

 

HOW TO FIND US

Messalina Club is located directly in Sad Janka Krala, in Bratislava, not on Viedenska cesta 1 (Vienna Road no. 1). We are about 200 m from Novy Most (New Bridge). You can use these GPS coordinates when using navigation:

N 48.13549°
E 17.10625°

The saloon is accesible from several directions.

 • 1. By car :
  a) from the Viedenska cesta (Vienna Road), from the Novy Most (New Bridge). You can use parking on Viedenska Cesta (Vienna Road) and walk about 200 m to us.
  b) You can also use parking near Aupark and walk about 150 m to us. You can also use parking at the ÖMW gas station, which is near to Aupark.
 • 2. By public transport : from the bus stops under the Novy Most (New Bridge) on the Bratislava and Petržalka sides, on the Novy Most (New Bridge) at Aupark. The transition from aupark is possible only through Sad Janka Krala, which is close.
 • 3. A refreshing, short walk (approx. 400 m) : from the left bank of the Danube on the Bratislava side, through the New Bridge overlooking the Bratislava and Danube skyline, which is favored by many of our customers, because it is a continuation of urban transport under the New Bridge on the Bratislava side (trams, buses).
 • 4. Any taxi service : will be happy to transport you.

The Saloon is easy to find. It is illuminated with red neon lights on the outside of the building and is located close to the AUPARK TOWER in the park.